Idnet växer vidare

Stigande orderingång och ökad efterfrågan på våra lösningar gör oss extra glada att hälsa Peter Schlegel välkommen till vår försäljningsavdelning. Peter, med tidigare erfarenheter bl.a. från försäljning av streckkodsutrustning på Barex AB,  kassalösningar på Extenda samt DHL, kommer främst att arbeta … >>