Idnet har skrivit under FNs intiativ ”Global Compact”

Idnet AB har idag skrivit under FN:s Global Compact som är ett internationellt intiativ uttryckt i 10 principer riktat mot företag gällande mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption. Principerna grundar sig på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s … >>

Idnet med i jury för prestigefullt pris inom logistikinnovation

Varje år arrangerar tidningen Dagens Handel tillsammans med Svensk Handel en tävling för att uppmuntra till nytänkande och kvalitet inom handeln, få ökad fokus på handelsföretagen och deras leverantörer samt sätta ljus på handeln som en framtidsbransch. Bland alla framgångsrika … >>