Michael Arvidsson går in som ny styrelseordförande hos Idnet

Michael Arvidsson, med bakgrund som bl.a. koncernchef på Logent, har tillträtt som styrelseordförande på Idnet. Michael har arbetat med logistik de senaste 18 åren och mycket av det han har gjort har varit fokuserat kring 3PL, dagligvaror och e-handel. En … >>

Varumärket Freefloat nu en del av Idnet

Mjukvaruföretaget Freefloat har i över ett decennium försett företag världen över med programvaror för bl.a. integration av streckkodsutrustning och terminalemulering. Sedan månadskiftet mars/april har hela sortimentet inklusive support och utveckling tagits över av Idnet. Freefloat levererade sin första licens 2003 och … >>