Device Management från Idnet ger fullkontroll och styrning av mobila enheter

Att enkelt och effektivt hantera mobila enheter kan kräva mycket manuellt arbete och uppföljning. Med Idnets färdiga lösningar, som levereras tillsammans med Soti Mobicontrol, kan man enkelt, lättåtkomligt och i realtid se sina enheter och fjärrstyra dem. Med en rad smarta och tidsbesparande funktioner får man … >>