Så får du en flexibel och kostnadseffektiv process för din hyllkantsetikettering

Med elektroniska hyllkantsetiketter kan priser och information kan ändras i realtid. Dynamisk prissättning, självskanning till betalning, geolokalisering, kundidentifiering och riktade erbjudande är andra exempel på innovativa funktioner som denna teknik medför. ” Vi har genomåren utvecklat vårt erbjudande och kan … >>

Så får du rätt uppgift om vikt och volym på dina komponenter och försändelser

För många är det idag viktigare än någonsin att ha exakta uppgifter om volym och vikt på sina varor, delar eller färdigpackade försändelser redo för leverans. Men hur skall man få korrekta värden och samtidigt ha en kostnadseffektiv metodik? CubiScan … >>

Så kan kemikalieskatten påverka era leveranser från Idnet

Regeringen har beslutat att fr.o.m. 1/7-2017 införa en ny skatt, Kemikalieskatten. Med skatten vill man styra elektroniktillverkarna till att använda mer miljö- och hälsovänliga alternativ istället för de flamskyddsmedel som ingår i många elektronikprodukter. Skatten baseras på produktens nettovikt till … >>