Idnet levererar hårdvara för självscanning till Coop Butiker och Stormarknader AB

Med en strategi att ge sin kunder en attraktiv butiksupplevelse är det viktigt för Coop Butiker och Stormarknader att ge sina kunder möjlighet att självscanna sina varor med ett modernt och effektivt verktyg. Under 2016 slöts ett avtal mellan Coop Butiker och Stormarknader och Idnet AB som innebar att Idnet skall leverera självscanningsutrustning till ca 55 butiker. Första pilotbutiken var i gång i höstas och utrullningen som helhet beräknas vara klar under 2022.
”Det har gått väldigt bra” säger Fredrik Waltilla, ansvarig projektledare på Idnet. ”Vi har en väldigt tight och vältrimmad projektorganisation och det är tät kontakt mellan Coop Butiker och Stormarknader, samarbetspartners och projektteamet hos oss. Leveranserna går direkt från tillverkaren till varje enskild butik och ankommer just-in-time för installationerna, något vi sparat både tid och miljö på” fortsätter han.
Installationerna sker i samarbete med Relacom som har lång erfarenhet av självscanningsinstallationer. Väl installerat och klart får butikspersonalen en kortare utbildning på den nya och driftsättning kan ske efter detta. I dagsläget har ungefär 3o butiker fått ny utrustning. I utbytesprojektet har Idnet samordningsansvar även för byte av väggar och torn där utrustningen sitter och också delvis för viss eldragning. ”Vi har haft en mycket god och tät dialog under hela utrullningen berättar Ulla Bastman, applikationsledare för ShopExpress och ansvarig för utrullning av ny hårdvara på Coop Butiker och Stormarknader.

Självscanning är inget nytt för Coop Butiker och Stormarknader som haft detta sedan 2005. Under 2015 beslutades det dock att den befintliga utrustningen skulle bytas ut därför att befintlig hårdvaran började bli lite till åren. Valet föll på Idnet som partner och i tester i samband med upphandlingen föll användargruppen hos Coop för handdatorn Joya från Datalogic, en modern och användarvänlig handdator som vid leverans till Coop Butiker och Stormarknader är brandad i rätt gröna färg.
”Vi levererar en helhetslösning med starkt fokus på kreativa lösningar och bra team work” menar Petter Lagström, försäljningschef och vice VD på Idnet. ”Till exempel så har det varit mycket fokus på hur utrustningen upplevs av kunden kopplat till nya köpbeteenden och vad man kan göra med ny teknik. Vi lade också mycket tid på att göra olika typer av miljö/energiutredningar för att hitta hållbara lösningar. Sen är det även med ett Mobile Device Management System från Soti så att t.ex. uppdatering och felsökning på en specifik enhet kan ske centralt, det sparar inte bara tid och ger ökad kontroll, det är även bra ur ett hållbarhetsperspektiv” säger Petter.
”De första 27 butikerna som fått ny hårdvara hade en utrustning som var 7 år eller äldre” berättar Ulla vidare .”Vi kommer nu att byta ut gammal utrustning vartefter den uppnår 7 års ålder, det blir ca 4 installationer per år de närmsta åren. Jag är mycket nöjd med hur Idnets projektledare har hanterar detta projekt och de avvikelser som uppstått” avslutar hon.
”Vårt mål, tillsammans med Coop Butiker och Stormarknader, var att leverera Sveriges modernaste och bästa Self Scanningslösning och jag tror att vi kan säga att vi lyckats” avrundar Petter Lagström.

För mer information, kontakta Christina Befwe på 0708-652890, christina.befwe@idnet.se

 

Kommentarer inaktiverade.