Så har Apoteket AB digitaliserat sina butiker med Idnet Retail

Se hur Apoteket AB drar fördelar av att digitalisera arbetsmoment i sina butiker.