Idnet ökade omsättningen med 70%

När böckerna stängdes 31/8 fastställdes det att omsättningen för 2017/2018 slutade på MSEK 235 vilket kan jämföras med MSEK 138 bokföringsåret innan. Ökningen på hela 70% beror på att projekten blir allt större samt nya marknader. ”Vi har haft ett riktigt bra … >>