Idnet ökade omsättningen med 70%

När böckerna stängdes 31/8 fastställdes det att omsättningen för 2017/2018 slutade på MSEK 235 vilket kan jämföras med MSEK 138 bokföringsåret innan. Ökningen på hela 70% beror på att projekten blir allt större samt nya marknader. ”Vi har haft ett riktigt bra år” konstaterar VD Magnus Alm.

”Vi är fantastiskt stolta över vår omsättningsökning och att vi haft möjlighet att satsa och växa tillsammans med våra kunder. I samarbete med de stora kunderna utvecklar vi löpande nya tjänster på fler geografiska marknader. Tjänsteutbudet har breddats rejält”, säger Magnus Alm.

Under året har det investerats i både personal, kompetens, varumärke och nya marknader. En av satsningarna som speglar detta är höstens etablering av kontor i Lund och i Stockholm. ”Vi vill vara nära den lokala marknaden och har många stora projekt i Stockholmsområdet och i Skåne.” fortsätter Magnus. ”Vi finns nu i fyra städer och men ser även en stark potential på ytterligare platser. Det finns ett stort behov av att digitalisera hos våra kunder och de ständigt ändrade konsumentbeteendena och ny teknik skapar nya möjligheter. Vårt fokus är att bibehålla den positiva utvecklingen av tillväxten hos våra kunder och hos oss själva. Tittar vi i orderboken, vilka projekt vi har framför oss och på den tekniska utvecklingen så ser det onekligen bra ut” menar han.

Idnet fortsätter även att rekrytera i takt med att omsättningen ökar och har nu över 50 medarbetare. I november blev Idnet åter certifierat enligt utmärkelsen A Great Place to Work. ”Utfallet av årets mätning var fantastiskt. Hela 98% av oss menar att Idnet är en riktigt bra arbetsplats och 100% är stolta över att säga var vi arbetar och över det vi tillsammans åstadkommer” berättar Christina Befwe, ansvarig för upplevelsen av Idnet. ”Dessa resultat är väl sammanlänkade med våra långsiktiga mål och gör verkligen Idnet till en spännande och intressant partner och arbetsgivare” avslutar Magnus.

För mer information, kontakta Christina Befwe 0708-652890

Kommentarer inaktiverade.