Att kunna ge sina kunder en riktigt bra upplevelse i butikerna blir allt viktigare i takt med att globaliseringen ökar. För att kunna höja servicenivån krävs ett system som förenklar arbetsrutinerna. Att digitalisera och göra processer och arbetsrutiner mobila är svaret.
 
Genom att att integrera Idnet Retail  till ditt butiksdatasystem får du med hjälp av handdatorer tillgång till din affärsinformation direkt ute på butiksgolvet. Du får en ökad kontroll över verksamheten och samtidigt underlättas arbetet för personalen som därmed får mer tid över att ta hand om kunderna.

Med Idnet Retail  förenklas och ersätts en mängd manuella arbetsrutiner, t.ex. beställningar, inventering, leveranser, försäljning m.m.
Med full spårbarhet behöver du inte längre oroa dig för den mänskliga faktorn. Alla händelser loggas vilket ger dig möjlighet att i efterhand spåra en händelse eller ett problem. Tack vare den ökade spårbarheten minskar risken för fel. Färre fel frigör tid. Tid som kan användas till försäljning.
Då färre fel genererar mindre returer får du lägre transportkostnader. Som en bonus får du flera miljövinster, t.ex. lägre elförbrukning, besparingar på drift, underhåll och förbrukningsmaterial.

Handdatorerna kommunicerar det sätt du vill och som tekniken tillåter. Lösningen finns på flera olika språk och består av moduler som går att anpassa, skala och uppgradera för framtiden och i den takt som organisationen kräver. Idnet Retail kan integreras med de flesta butiks-, affärs-, backoffice- och lager och retailsystem.

Klicka här för fler exempel på hur Idnet Retail skapat effektiv butikslogistik med ökad kontroll, mer engagerad personal och bättre kundservice som följd.

Exempel på funktioner som kan
ingå i din Idnet Retail-applikation:

 • Beställning
 • Försäljning
 • Artikelfråga
 • Orderstatus
 • Butik till butik
 • Godsmottagning
 • Inventering
 • Egenkontroll
 • Utskrifter
 • Lageroptimering i butik
 • Lagerjustering/avskrivning
 • Kampanjhantering
 • Prisjustering
 • Automatorderstyrning
 • Påfyllnad
 • Returhantering
   

Idnet Retail i korthet

 • Idnet Retail kan integreras mot de flesta typer av system
 • Idnet Retail kan köras på de flesta typer av handdatorer
 • Idnet Retail kan anpassas för de flesta språk
 • Centrala uppgraderingar
 • Behörighetsstyrning

Klicka här om du vill att vi kontaktar dig för mer information om Idnet Retail

Kommentarer inaktiverade.