I för stor mängd kan onödiga arbetsmoment äventyra lönsamheten för en hel verksamhet. Trimning varje process blir allt viktigare i arbetet att nå uppsatta nyckeltal. Att optimera rutiner och flöden är en viktig del i detta och de i lagret är inget undantag.

Genom att integrera Idnet Warehouse User Mobility mot ditt ERP- eller lagersystem/WMS-system, får du operatörsvänliga mobila gränssnitt  för handdatorer och truckdatorer och som gör att du smidigare och effektivare kan sköta t.ex. inventering, godsmottagning, märkning, lageroptimering m.m.

Med Idnet Warehouse User Mobility tas tidsödande rutiner bort och manuella arbetsmoment utförs istället med hjälp av handdatorer, truckdatorer, streckkodsläsare och etikettskrivare som kommunicerar med varandra.

De mobila gränssnitten i Idnet Warehouse User Mobility ger dig full kontroll och du har alltid uppdaterad information om ditt lager från ditt lagersystem. Inventerar gör du under pågående verksamhet, du slipper stänga ner vilket direkt påverkar ditt resultat. Plockning går inte bara snabbare, det blir avsevärt mindre fel med färre returer som resultat. Mindre returer innebär lägre transport- och administrationskostnader. Som en bonus får du flera miljövinster, t.ex. lägre elförbrukning, besparingar på drift, underhåll och förbrukningsmaterial.

Klicka här för fler exempel på hur Idnet Warehouse User Mobility skapat effektiv lagerlogistik med ökad kontroll, nöjdare personal och bättre kundservice som följd.

Bild med optimerad lagerlogistik

Förbättrad lagerlogistik med mobila gränssnitt till lagersystem för funktioner som:

  • inventering
  • godsmottagning
  • märkning
  • in- och utleverans
  • lagerflytt
  • lageroptimering
  • plockning
  • returhantering

 

Kommentarer inaktiverade.