Röstsstyrning med Vocollect

I samarbete med Vocollect erbjuder vi vår applikation för röststyrning (pick by voice eller voice picking), Idnet Voice. Lösningen innebär att data från ditt affärs- eller lagersystem görs om till röstinformation. Via ett headset kopplat till en handdator kan användaren ta emot information om vilka varor som skall plockas, lämna info om när plocket är klart och få en ny order – allt med korta röstkommandon. Handdatorn är fastsatt i användarens bälte som därmed får båda händerna fria.

Vinsterna med voicelösningar är stora. Arbetet blir enklare och höjer kvaliteten betydligt. Då Idnet Voice
ger ett standardiserat arbetssätt kommer alla i lagret per automatik prestera både mer och bättre samtidigt. Risken att göra fel blir minimal vilket gör att returer och kostnader relaterade till dessa sjunker.

Men det finns andra fördelar med röststyrningstekniken. Mindre rörelser ger bättre ergonomi med färre arbetsskador som resultat. Även operationella kostnader för t.ex. utskifter samt service och drift reduceras då annan utrustning inte behövs alls eller inte längre nyttjas i samma grad som tidigare. Dessa faktorer bidrar till mindre transporter vilket även gör miljön till en vinnare.

Klicka här om du vill att vi kontaktar dig för mer information om Idnet Voice och röststyrning


Så här förklarar vår kollega Per Redenius fördelarna med röststyrning och Idnet Voice:
Idnet Voice passar utmärkt tillsammans med våra övriga applikationskoncept Idnet Warehouse User Mobility, Idnet Warehouse Managament och Idnet Retail. Alla är anpassningsbara efter verksamhetens storlek och behov och fungerar tillsammans med de flesta butiks-, affärs-, backoffice- och lagersystem.

Kommentarer inaktiverade.