Vilka personuppgifter samlar vi in och behandlar?

Vi behandlar personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser i våra kundavtal och för att uppfylla lagar.Vi behöver också personuppgifter för att ge bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information.
Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och att alltid använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Följande personuppgifter samlar vi in och behandlar om dig:

 • Namn
 • Adress (till din arbetsgivare)
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Titel
 • Användarnamn
 • Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger
 • Innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll

Hur får vi tillgång till personuppgifter?

Så här får vi tillgång till personuppgifter:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som registreras när du fyller i ett formulär på vår webbsida, webbshop och ärendehanteringssystem.
 • Uppgifter som vi får från offentliga register
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till våra event och seminarier
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
 • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

Webbsidan använder ingen spårningsmjukvara för att samla in personuppgifter. Personuppgifter från webbsidan samlas bara in och hanteras om du själv väljer att kontakta oss via webbsidans formulär.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vår policies, rutiner och arbetssätt är utformade så att personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Våra säkerhetssystem är utvecklade med integritet i fokus för att skydda mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Idnet använder ett onlineverktyg för ärendehantering som innebär att personuppgifter överförs och behandlas utanför EU. Säkerhetsåtgärder finns på plats för att skydda personuppgifterna och att detta data är tillgängligt så att registrerade personer kan hävda sina rättigheter och faktiska rättsmedel.
Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi ett personbiträdesavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Dina rättigheter

Idnet ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. Du har rätt till tillgång, rättelse och radering av dina personuppgifter. Om du vill ha tillgång till dina uppgifter, vill rätta dem eller att vi skall ta bort dem, kontakta privacy@idnet.se.
Du har även rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen , ansvarig tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter i Sverige.

Kommentarer inaktiverade.