Skånemejerier:”Med Idnet Warehouse Mobility kan M3:s fulla funktionalitet nyttjas”

Allting började med ett studiebesök. På Konsum Värmland hade Idnet effektiviserat varuflödet från distributionscentral, centrallager, bageri och charkuteri till runt 80 butiker. Nu tog man med den potentiella kunden Skånemejerier till Konsum Värmlands stora lokaler i Karlstad för att demonstrera lösningen. Med på studiebesöket fanns Roger Nyberg som är lagerchef på Skånemejerier:
– Jag blev snabbt intresserad av hur Idnet löst Konsum Värmlands problem, framförallt eftersom verksamheten påminde så mycket om Skånemejeriers, med mycket pallhantering och plockleveranser.

Skånemejerier har en stor verksamhet med mejerier i bland annat Malmö och Kristianstad. Härifrån levereras mejeriprodukter till matvarubutiker runt om i Sverige. 2010 uppdaterade Skånemejerier sitt affärssystem, M3. Trots uppdateringen stötte man på problem med att samla in data från de kollin som levererades så att en elektronisk föravisering, som bland annat ger information om innehåll, bästföredatum och kvantitet, kunde genomföras. Föraviseringen var ett krav hos många av Skånemejeriers stora kunder, som Coop och ICA, men med bara M3 gick kraven inte att uppfylla på ett praktiskt sätt. Skånemejerier hade tidigare börjat använda sig av standardiseringen GS1, en enhetlig märkning av pallar och kartonger, i sina leveranser. För att göra det tekniskt möjligt att komma åt funktionerna i M3 krävdes en extern lösning. Jan Lindskog, IT-chef på Skånemejerier berättar:

– M3 har gott om lagersystemsfunktioner som vi inte utnyttjade. Vi hade dålig erfarenhet av att arbeta med flera olika system och ville ha en integrerad lösning som inte blev osynkad vid snabba flöden och ändringar.

För att komma runt problemet och få M3 att nå sin fulla potential kallade Skånemejerier in Idnet som utvecklade en lösning som använde grundfunktionerna i M3. Utifrån detta tog man fram ett anpassat gränssnitt som sedan gjordes tillgängligt mobilt.

– Det unika i lösningen är kombinationen av M3 och Idnet Warehouse User Mobility. Med hjälp av vår mjukvarulösning, som blir tillgänglig för användaren genom trådlösa truckdatorer, har personalen fått ett lättarbetat verktyg som utnyttjar M3:s fulla funktionalitet, berättar Bengt Gustafsson, projektledare hos Idnet. 

Skånemejerier hade kunnat bygga samma typ av gränssnitt direkt i M3 men valde medvetet att bygga med Idnets teknik eftersom det var enklare och mer beprövat. Nackdelen blev att gränssnittet skiljer sig ifrån övriga M3 men användarna är så nöjda med den förenklade funktionaliteten så att det spelade inte så stor roll. I gränssnittet ser lagerarbetarna endast sina egna ordrar. Systemet lyfter ut den viktiga informationen som de snabbt och enkelt kan scanna av.

 – Idnet har byggt ett gränssnitt som är enkelt för användaren att arbeta i. Lagerarbetarna är jättenöjda! säger Daniel Johnsson som är projektledare inom IS, Information System, och M3, där han är systemspecialist, på Skånemejerier.
Roger Nyberg som är lagerchef och arbetar med lösningen varje dag bekräftar Daniel Johnssons uppfattning.– Eftersom lösningen är kopplad direkt till vårt affärssystem kan vi plocka och ta emot artiklar i realtid vilket har förenklat våra arbetsuppgifter.

 Det nya samarbetet mynnade ut i två projekt; ett för Grossistlagret i Malmö och ett för Ostbitningscentralen i Kristianstad. Båda lösningarna utgick från användarens behov och tack vare den mobila lösningen med trådlösa truckdatorer kan truckförarna på lagret ha med sig lösningen under hela arbetet. Daniel Johnsson tycker att de olika lösningarna fungerar mycket bra:
– Jag var skeptisk i början och tyckte att vi skulle köpa in ett färdigt lagersystem och docka på affärssystemet. Men eftersom Idnet byggt ett standardgränssnitt utan modifieringar fungerar det väldigt bra, berättar han. 

 Mjukvarulösningen har inte bara gjort arbetet enklare. Den har även gett mer korrekta lagervärden. Tidigare tappade man bort pallar och inventerade en gång i veckan.
– För att testa systemet gjorde vi en inventering innan och efter det att lösningen implementeras för att se om den gett effekt. Efter nya systemet var inga pallar borta och alla värden korrekta, berättar Jan Eljas, kundansvarig för Skånemejerier på Idnet.

Hela Skånemejeriers verksamhet kretsar kring 24/7-driften och att kunna leverera till kunderna inom utsatt tid. För lagerchefen Roger Nyberg är det tydligt att lösningen gör jobbet.
 – Tack vare lösningen har vi fått ett säkrare saldo. Det är dessutom enklare att hitta rätt artiklar och felplocken har minskat avsevärt.

 Att samarbetet och kommunikationen mellan Skånemejerier och Idnet fungerat bra är alla inblandade överens om. Och samarbetet fortsätter, med lösningar för ompaketering, inkommande gods och röststyrning, pick by voice.
– Verktygen Idnet gett oss möjliggör att vi har igång flera oberoende projekt samtidigt. Nyligen applicerade vi Pick by voice på lagret som levererar varor direkt till butikerna, säger IT-chefen Jan Lindskog.
– Idnet är väldigt engagerade i våra projekt och de ser till att leda in oss på rätt väg. Där många andra konsulter hade kommit in och bara lyssnat, ifrågasätter Idnet, avslutar han.

Kommentarer inaktiverade.