Volvo Personvagnar: ”Röststyrningen ger fördelar då arbetssättet standardiseras”

I monteringsfabriken på Volvo Personvagnar i Torslanda är det a och o att rätt artikel finns på rätt plats vid den tidsstyrda produktionslinan.
– Det ska vara lätt att göra rätt. För att få rätt kvalitet i slutändan kräver det att vi jobbar standardiserat. Det hjälper röststyrning oss med, säger produktverkstadschef Bengt-Göran Larsson.

 

Inne på TB1 plockas material till monteringen av bilarna. Här finns 84 plockstationer och två skift gör tillsammans 80 000 plock per dygn. Ett felplock eller brist stör produktionen och kan i värsta fall orsaka kostsamma avbrott.
– Vi sökte efter ett plocksystem som höjde kvaliteten och gärna effektiviteten. Studier visade att system med röststyrning, sk. pick by voice,  i särklass är bäst ur kvalitetssynpunkt. Idnet kunde presentera en flexibel, röststyrd lösning som passade våra behov, berättar projektansvarig Kristian Blom.

 

Utrustad med ett headset kopplat till en handdator har operatören båda händerna fria till arbetet. Kommunikationen med datasystemet sker i realtid genom röstkommandon. Systemet rymmer två tekniker; data från systemet görs om till röstinformation och operatörens röstkommandon görs om till data. Att slippa hämta pappersbunden information har sparat tid i hela kedjan.
– Plocklistorna innehöll för mycket information och det fanns lika många plocksätt som operatörer. Nu väljer systemet ut och lämnar enbart den information som är relevant för operatören och lotsar till ett standardiserat plocksätt, säger Kristian Blom.

 Systemets dokumentation erbjuder en rad kontrollfunktioner och full spårbarhet. Fel och brister kan snabbt identifieras.
– Systemet hjälper oss att kontrollera att vi får rätt material i inleveranserna, säger Bengt-Göran Larsson.
Uppstår ett felplock analyseras det noga för att kunna sätta in förebyggande åtgärder.
Att satsningen på en röststyrd lösning har burit frukt är både Kristian Blom och Bengt-Göran Larsson överens om.
– Det här systemet har det mesta. Det är flexibelt, det ger väldigt bra kvalitet och höjer effektiviteten. Investeringen är relativt låg i förhållande till vad man får ut av den, tycker Kristian Blom.

 

På en yta stor som 18 fotbollsplaner finns 80 000 artiklar i Volvo Personvagnars centrala reservdelslager i Torslanda. Härifrån skickar man reservdelar till hela världen och plockar upp emot 40 000 orderrader varje dag. Nu har de fått effektiv hjälp i den nya röststyrda plocklösningen från Idnet.
– Vi har fem stycken supportlager i Europa som vi fyller. Supportlagren levererar ungefär 90 procent av dagordrarna, resten levererar vi härifrån, berättar Christian Johansen som är projektledare inom logistik på reservdelslagret.
– Vi har också tre lager i USA, ett i Kanada, ett i Japan och ett i Australien vilka vi styr sortimenten på. Det tror jag vi är rätt unika med om man jämför med andra bilmärken, säger Christian Johansen.

 

Strategin att förbättra kvaliteten på centrallagret ledde fram till en satsning på ett röststyrt plocksystem.
– Vi ville hitta ett smartare sätt att plocka reservdelar och på så sätt förbättra kvaliteten, alltså att plocka rätt artikel och rätt antal varje gång. Med röststyrning (pick by voice) kan man i studier se att man snabbt får tillbaka mycket av sin investering, berättar Christian Johansen.
– Det finns inget tvivel hos varken mig, ledning eller personal om att det blir en förbättring.
Han pekar också på fördelen att det röststyrda plocksystemet går fort att lära ut, vilket underlättar i semestertid då 400 sommarvikarier tas in på lagret.

 

Idnet som varit leverantör till Volvo sedan 90-talet hade både kunskap om företaget och kompetensen som krävdes för att genomföra projekt av den här digniteten.
– Det var ett oerhört komplext uppdrag att integrera våra lösningar med Volvos befintliga system, säger Per Redenius som är säljansvarig för projektet hos Idnet som har totalentreprenaden av lösningarna till de båda anläggningarna och sköter projektledning, installation och support.

Kommentarer inaktiverade.