Digitalisering som lyfter hela din verksamhet och ger resultat i flera steg


Idnet Retail
är en applikation som integreras med befintliga system och som med hjälp av handdatorer ger tillgång till systeminformationen direkt ute på butiksgolvet.

Idnet Warehouse User Mobility är motsvarande avsedd för arbetsrutiner i lager och används tillsammans med hand- och truckdatorer.

Idnet Voice är vår applikation för pick-by voice och används ofta i lager med högfrekventa plock.

Idnet Warehouse Management är ett WMS-system (Manhattan Associates) och som hanterar komplexa varuflöden där full visibilitet, flexibilitet och omnikanal är viktigt.

Idnet WaaS innebär tillgång till hårdvara, konfiguration, drift, installation, övervakning och funktion av trådlösa nätverk till en fast månadskostnad.

Idnet C&I är de klienter och hårdvara som kan ingå i våra leveranser. Alla från världsledande tillverkare.

Raptec Pantilt och Raptec Portal två olika produkter som används i lastoperationer.

En lösning från Idnet kan variera i storlek och omfatta allt från konsulttjänster som analys, projektledning och rådgivning till teknisk lösning, hårdvara, service och support. Ibland allt, ibland delar, ibland ”bara” hårdvara. Oavsett hur lösningen ser ut så utgår vi alltid från ett användarperspektiv. Resultatet blir ett arbetsflöde som är anpassat efter organisationen och inte tvärt om. Det är ganska unikt.

Nöjda kunder – våra referenser bekräftar vårt kvalitetsmål

Utfallet hos våra kunder talar sitt tydliga språk och vi vet att vi kan hjälpa dig att höja kvaliteten med minst 50% och samtidigt öka effektiviteten med upp till 30%. Vårt åtagande stannar aldrig efter första leveransen utan utvecklas över tid. När du anlitar oss får du inte vara en teknikleverantör utan en långsiktig samarbetspartner.
Vi vet att våra lösningar gör skillnad och skapar värde och är viktiga verktyg hos våra kunder. Vår ambition är dessutom våra kunder skall vara så nöjda med vårt arbete att vi får använda dem som referens. Vi har samlat några exempel från nöjda kunder och deras olika lösningar och hur vi hjälpt dem förbättra kundservicen och bidragit till ökad tillväxt. Läs bl.a om hur vi effektiviserade Volvo Personvagnars monteringsfabrik och centrallager för reservdelar.

Kvalitet är också avgörande när det gäller vårt hårdvarusortiment. Det består av noggrant utvalda produkter och beprövad teknik från världsledande tillverkare. Vilka vi arbetar med hittar du här!

Våra lösningar stödjer ert hållbarhetsarbete


Har ni effektiva lager- och butiksprocesser så minskar ni er miljöpåverkan. Vi hjälper er gärna att hitta effekter av våra lösningar även ur ett miljöperspektiv.

Som partner och leverantör skall vi själva använda metoder för att minimera den miljöbelastning vår verksamhet genererar. Vi ställer rätt höga krav på miljömedvetenheten hos våra leverantörer, underkonsulter och samarbetspartners. Målet är att samarbeta i den mån det är praktikst möjligt, med enbart med ISO- eller miljöcertifierade företag. Det går faktiskt riktigt bra. Det finns idag en mycket hög miljömedvetenhet hos de flesta organisationer.
Att beakta miljöaspekter vid val av egen utrustning och produkter i vårt sortiment är givet.

Vår miljöpolicy

Som leverantör av IT för varuflöden skall vi på Idnet i vårt dagliga arbete använda metoder och kunskap för att skydda miljön och för att förebygga föroreningar:

  • Vi beaktar miljöaspekter vid val av utrustning och produkter.
  • Vårt miljöarbete och miljöledningssystem utvecklas genom ständiga förbättringar.
  • Vi källsorterar avfall.
  • Vi ställer krav på miljömedvetenhet hos våra leverantörer, underkonsulter och samarbetspartners.
  • I vårt praktiska miljöarbete deltar alla medarbetare och anlitade underkonsulter.
  •  Vi skall uppfylla alla tillämpliga lagar och myndighetskrav samt vår policy.

Självklart är vi ISO certifierade.

FNs Global Compact

Idnet AB har skrivit under FN:s Global Compact,  som är ett internationellt intiativ uttryckt i 10 principer riktat mot företag gällande mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption.

Globalcompact

Principerna grundar sig på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om de mänskliga rättigheterna i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption.

Genom att underteckna Global Compact förbinder sig Idnet AB att realisera och integrera de tio principerna samt att årligen rapportera hur arbetet med dessa ansvarsfrågor implementeras. I Sverige finns ca 160 aktiva företag anslutna till intiativet som idag finns implementerat i företag och organisationer i 145 länder världen runt.

Läs mer om UN Global Compact och de tio principerna på UN Global Compacts hemsida, www.unglobalcompact.org.

Principerna som vi följer:

• Respektera internationella mänskliga rättigheter.
• Försäkra sig om att det egna företaget inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter.
• Upprätthålla föreningsfrihet och ett faktiskt erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar.
• Avskaffande av alla former av tvångsarbete.
• Faktiskt avskaffande av barnarbete.
• Avskaffande av diskriminering vid anställning och yrkesutövning.
• Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker.
• Ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande.
• Uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.
• Motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning.

Kommentarer inaktiverade.