Vi skapar hållbar tillväxt genom att digitalisera processer för butik och lager.

Vad kan vi göra för dig?

En logistiklösning som snabbt möter nya behov från marknaden

Det är inte lätt att veta något om framtiden. Den tekniska utvecklingen går fort och marknadens förutsättningar kan snabbt förändras. Föråldrade processer och oflexibla system blir snabbt ett hinder för lönsamhet och tillväxt. Med vårt världsledande WMS-system Manhattan Scale, implementerade av våra erfarna applikationsspecialister, kan du sitta lugnt i båten. Vi hjälper dig stå rustad för framtiden och att skapa rätt förutsättningar för att utveckla er verksamhet över tid. I den takt som passar er. Läs mer om hur vi hjälpt våra kunder.

Lagerprocesser som har bäst användarvänlighet, effektivitet och kvalitet

Det finns många anledningar till att fundera på hur man kan utveckla sina lagerprocesser. En önskan att få upp kvalitén är vanlig. Eller så vill man snabba upp plockhastigheten, få tillgång till realtidsdata och därmed fortare kunna serva kunderna. Även att minimera upplärningstiden för ny lagerpersonal brukar stå högt på mångas agenda. Det kan också vara något helt annat mål kopplat till lager, plockprocess eller e-handel som man vill uppnå. Med processoptimerade digitala verktyg som t.ex. pick-by-voice, pick-by-light, autonoma robotar och RFID, implementerade av våra erfarna applikationsspecialister, behövs bara ett enda gemensamt arbetssätt i lagret. Genom detta kan man nå sina mål utan att behöva tulla på effektivitet eller kvalitet. Läs vad några av våra kunder säger.

En partner som kostnadseffektivt levererar standardiserade IT-lösningar

Funderar du på om det finns något ni kan göra för att säkra upp att ni kostnadseffektivt ligger steget för när det gäller smarta applikationer och digitala verktyg i butik och lager? Hur er infrastruktur skall kunna fungera som bäst tillsammans med era applikationer? Vilka är de bästa digitala verktygen och vilka mjukvaruapplikationer tar er mot just era mål och visioner? Det och mycket mer kan vi på Idnet hjälpa dig med. Vi levererar nämligen de smartaste och mest lönsamma IT-lösningarna för handel och lager. Självklart med en så låg "total cost of ownership" som möjligt. Dessutom har vi erfarna konsulter och en trygg eftermarknadshantering så att du kan vara säker på utrusningen fungerar över tid. Även när nya förutsättningar påverkar din verksamhet. Läs mer om våra lösningar