Trendspaning
26.10.21
”Metavending” – är automatiserade butiker framtiden för handeln?

I den förra spaningen reflekterade vi kring hur butiker utvecklas som hubbar för lokal mikrofulfillment. I denna spaning analyserar vi det framväxande begreppet ”Metavending” som handlar om hur delar av den fysiska handeln automatiseras alltmer och hur nya butiksformat växer fram i kölvattnet av detta. Den moderna handeln är under kraftig utveckling och handlar i […]

Nyheter
20.10.21
Idnet för andra gången utsedd som Gasell-företag av Dagens Industri

Sverige behöver tillväxt och Sveriges entreprenörer behöver inspiration, praktisk kunskap och goda förebilder. Därför har Dagens Industri i över 20 år utsett de snabbast växande företagen i Sverige till s.k.Gasellföretag. Idnet utnämndes 2019 som ett Gasell-företag och i veckan som gick kom en ny utnämning. ”Det är fantastiskt roligt att Idnet åter tillhör de bolag […]

Trendspaning
21.09.21
Framtidens last mile och logistik

Det senaste årtiondet har e-handeln successivt vuxit sig allt starkare. Och under pandemin har näthandeln tagit ytterligare utvecklingssprång, inte minst genom utvecklingen av olika former av flexibla leveranser; hämta i butik, hämta vid trottoaren, hämta i box, hemkörning mm. Bekväma konsumenter vänjer sig snabbt vid möjligheten att kunna välja och förväntar sig både snabba och […]

Trendspaning
17.08.21
Dagar, timmar, minuter… Hur snabba kan leveranstiderna bli inom handeln?

Hösten nalkas och människor och företag börjar så smått återvända till vardagen igen. Men frågan är vilken typ av vardag som väntar framöver? I en rapport häromveckan spådde Konjunkturinstitutet att ekonomin kommer att ta ett glädjeskutt under det tredje kvartalet och prognosticerade en BNP-tillväxt på 4,4% för 2021. Även under 2022 förväntas ekonomin fortsätta att […]

Trendspaning
11.06.21
Innovation, ständig förändring och framtiden- vad är en modern innovationskultur?

I en rad artiklar har Idnet spanat kring de förändringar detaljhandeln genomgår och vad detta får för konsekvenser för retailers. Coronapandemin har på många sätt accelererat de förändringsprocesser som fanns sedan tidigare, samtidigt som pandemins varaktighet också skapat nya och bestående förändringar. Det kan därför vara värt att stanna upp och reflektera över just begreppet […]

Trendspaning
24.05.21
Hur den där sista metern kan spela så stor roll

Ni har fått leveranser och skall fylla på era varor ute på butikshyllan. Några i butikspersonalen är nyanställda och butiken kanske är ombyggd. Er leverantör har nästan identiska förpackningar på flera produkter så de är svåra att urskilja. Kanske är det dessutom lite glest i hyllorna och därmed lite extra bråttom. Ja allt detta händer […]

Trendspaning
11.05.21
Framtidens hållbara konsumtion: recycling, upcycling och precycling

Coronapandemin har förändrat människors konsumtionsmönster. En del menar dessutom att pandemin är en förpostfäktning för en större prövning som kommer; den som handlar om förmågan att hantera konsekvenserna av klimatkrisen. Men inget ont som inte för något gott med sig, för pandemin har ökat fokus på hållbarhetsfrågorna och förståelsen för behovet av att bygga upp […]

Trendspaning
06.04.21
Elektroniska hyllkantsetiketter och hållbar tillväxt

Du har sett elektroniska hyllkantsetiketter på varuhyllorna i mataffären under tiotals år och numer hittar vi dem i alla typer av butiker. På displayen har traditionellt den mest basala informationen visats så som pris per styck, kilopris och lite kortare produktinformation. Under de senaste åren har de börjat nyttjas inom allt fler användningsområden inom handeln […]