Trendspaning
26.02.21
”Ombyggnad pågår!” – den fysiska butikens roll i framtiden

Detaljhandelns strukturomvandling håller successivt på att förändra synen på den fysiska butikens syfte och roll. Coronapandemin har påskyndat och förstärkt denna förändring, men man bör ha i åtanke att det inte är Coronapandemin som skapat det som i media ofta beskrivs som ”butiksdöden”. Faktum är att det redan innan Coronapandemin pågick en successiv minskning av […]

Trendspaning
03.02.21
NRF Big show 2021- en sammanfattning och analys

Retails BIG Show genomfördes i år i form av en Virtual BIG Show och under sex dagar hölls över hundra föreläsningar om framtidens handel. Konferensen behandlade ämnen som Coronapandemins påverkan på handeln, vikten av ledarskap i turbulenta tider, förändrade konsumentbeteenden, den teknologiska utvecklingen, trender inom leverans och logistik samt den fysiska butikens förändrade roll i […]

Trendspaning
11.12.20
2020 – året då näthandeln blev underhållande och ”upplevelsefierades”

En av de tydligaste trenderna under 2020 är att varumärken under Coronapandemin utvecklat sina D-2-C-strategier (Direct-2-Consumer). Fenomenet är visserligen inte nytt men har förstärkts under året då de traditionella återförsäljarleden inte fungerat som vanligt. Det har gjort att varumärken alltmer experimenterat med både marknadsföring, försäljning och relationsskapande i nya kanaler. Och det allra tydligaste exemplet är framväxten av livestreaming, antingen direkt på hemsidan eller via sociala medier. I och med detta sidsteppar man också delar av den traditionella handelsstrukturen med återförsäljarled, något […]

Nyheter
23.11.20
Hurra! Idnet är ett Great Place to Work® för 4:e året i rad

En utmärkt arbetsplats är en arbetsplats där man litar på människorna man arbetar för, känner stolthet för det man gör och trivs med människorna man jobbar tillsammans med. Vi är otroligt glada och stolta över att för fjärde året i rad blivit certifierade som ett Great Place to Work. Certifieringen grundas i en 2-delad bedömning som görs av organisationen Great Place to Work ®.

Trendspaning
19.11.20
Om förändrat vardagsliv och förändrade konsumtionsmönster, post-Corona

Coronapandemin har gjort att människors vardagsliv omprövats i grunden. En stor del av befolkningen har på allvar provat på att jobba hemifrån, genomfört virtuella möten, tvingats tänka över sin konsumtion, sina resvanor både i jobbet och privat och sina sociala sammanhang. Delar av detta kommer så småningom att återgå till hur det såg ut tidigare, medan annat har förändrats för alltid. Frågan är vilka de bestående effekterna blir för detaljhandeln?

Trendspaning
10.11.20
Några tankar om digitalisering och att leva i nuet

När Horatius yppade ”Carpe diem”, ”fånga dagen”, kunde han nog inte i sin vildaste fantasi gissa att denna fras skulle bli ett av världens mest kända citat och något av ett mantra för många. Hur långt kan man dra det? Kan en digitaliseringsstrategi innehålla ett  ”leva i nuet”-perspektiv? Horatius ville med dessa ord uppmana till […]

Nyheter
07.04.20
E-handelsföretaget NA-KD investerar i WMS-system levererat av Idnet AB

Under augusti driftsätte e-handelsföretaget NA-KD sitt nya automatlager i Sverige, ett lager som inledningsvis kommer att hantera uppåt 1000 orders per timme för den nordiska marknaden. NA-KD, som levererar mode, grundades 2015 och är idag en av Europas 20 snabbaste växande verksamheter. ”Snabba leveranser är A&O i e-handeln. Ett lagers WMS är själva grunden till […]

Nyheter
28.10.19
Idnet utsett till Gasellföretag av Dagens Industri

Sverige behöver tillväxt och Sveriges entreprenörer behöver inspiration, praktisk kunskap och goda förebilder. Därför har Dagens Industri under 20 år utsett de snabbast växande företagen i Sverige till Gasellföretag. Härom veckan kom Idnets utnämnande med posten. ”Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag så vi är så klart […]