Nyheter 23.11.20

Hurra! Idnet är ett Great Place to Work® för 4:e året i rad

Vi är otroligt glada och stolta över att för fjärde året i rad blivit certifierade som ett Great Place to Work. Certifieringen grundas i en 2-delad bedömning som görs av organisationen Great Place to Work ®. Den ena delen betygsätter medarbetarnas upplevelse utifrån kategorierna trovärdighet, respekt, stolthet, kamratskap och rättvisa. Den andra delen är en kulturinventering i vilket ledningen beskriver arbetet med t.ex. kommunikation, involvering, inspiration, omtanke och tillit. Dessa två delar matchas sedan mot varandra.

En utmärkt arbetsplats är en arbetsplats där man litar på människorna man arbetar för, känner stolthet för det man gör och trivs med människorna man jobbar tillsammans med. I år har vi inte bara lyckats återcertifiera oss utan fått ett högre resultat än tidigare år i alla de kategorier som utvärderas. Det tror vi beror på vår inkluderade företagskultur, en kultur som bygger på tillit.  Att 100% av medarbetarna svarade i undersökningen att ledare litar på att man gör ett bra jobb, utan att hela tiden kontrollera det, känns helt fantastiskt. Kan tilläggas att det är väldigt ovanligt att ha 100% på den frågan. Konsulten från Great Place to Work ®  som presenterade vårt resultat hade aldrig varit med om det tidigare…
Hos oss är vi öppna, transparenta och är väldigt måna om att involvera alla. Vi är sjukt stolta över det vi åstadkommer tillsammans och har mycket högt utfall på frågor kring om vi skulle rekommendera vår arbetsgivare och våra produkter och tjänster. Kort och gott kan vi sammanfatta det med vi har en arbetsplats med en kultur där vi kan vara oss själva, vet om att vi är uppskattade, är engagerade och trygga. Vi har dessutom ett högre genomsnitt på medarbetarnöjdhet än index för IT-branschen– bara en sån sak gör ju en ännu stoltare 😊.

Certifikatet gäller i 12 månader från erhållen certifiering. Under 2020 har Idnet vuxit med 13 nya medarbetare. Vill du veta mer om Idnet och hur vi arbetar med vår kultur? Hör av dig till Christina Befwe 0708-652890. 

Om a Great Place to Work ®
A Great Place to Work ® är ett undersöknings- och konsultföretag med huvudkontor i USA och med dotterbolag världen över. Varje år utför Great Place to Work® medarbetarundersökningar av 11,5 miljoner medarbetare från över 10 000 organisationer i 90 länder. Modellen bakom undersökningen är erkänd inom forskning om arbetsplatskultur och bygger på 30 års studier kring vad som utgör en god arbetsplats.

 

Relaterade inlägg

Visa fler inlägg expand_more