Konsum Värmland

Kundcase

Konsum Värmland

På Konsum Värmland har man förstått att ett välfungerande varuflöde kan lyfta hela verksamheten. Med facit i hand kan man konstatera att verksamheten snabbt blivit enklare och effektivare, mycket tack vare Idnet Warehouse och Idnet Retail.

 

– Med de nya systemen kan vi sprida information till alla delar av verksamheten, dessutom sparar vi tid genom att kunna inventera utan att avbryta den dagliga verksamheten och plats eftersom svinnet minskat, berättar Thomas Berglund, IT-chef och ansvarig för verksamhetsutvecklingen på Konsum Värmland.

Konsum Värmland är en stor organisation med en egen distributionscentral i Karlstad. Här finns centrallager, bageri och charkuteri. Förutom att förse de runt 80 butikerna med produkter servar distributionscentralen även OK Värmlands stationer.

En organisation av Konsum Värmlands storlek behöver en lösning som omfattar hela varuflödet, därför tog Idnet fram en skräddarsydd lösning för hela flödet, från lagerhylla till butik.

– Tidigare hanterades centrallagret manuellt med plocklistor på papper och det var upp till de enskilda plockarna att hålla koll på var varorna fanns. Det var svårt att ta in vikarier eftersom mycket information var knuten till enskild personal. Vi behövde få bort personberoendet och rationalisera flödet genom verksamheten, säger Thomas Berglund, IT-chef och ansvarig för verksamhetsutvecklingen på Konsum Värmland.

Idnet var med i processen från början till slut och bidrog med projektledning, leverans, installation, implementering av WLAN med tillhörande mobil it. Den för Konsum Värmland unika lösningen fick namnet Movit och blev snabbt succé hos både personal och organisation. När lösningen driftsattes på lagret krävdes bara fem minuters utbildning.

Även kontroll av det gods som skickas direkt från leverantörerna till butik, utan att passera centrallagret, görs med handdator i butiken numera.

– Med handdatorn kan man direkt kontrollera att det är rätt artiklar i pallarna och butikerna slipper därmed krångel vid inventeringen, eftersom leveransen blivit rätt redan från början, berättar Thomas Berglund.

– Vi uppskattar Idnets lyhördhet, att de förstår oss och kan omvandla det till någonting som fungerar i praktiken. Vi har verkligen fått en trygg partner som månar om att hitta de lösningar som är bäst för oss.