Kunder

Med hjälp av RFID har Telenors tidsåtgång för inventering har gått från 10h/månad ner till 1h/månad.

Med Shop Express slipper kunderna stå i kö och personalen kan lägga tid på att hjälpa kunderna ute i butiken istället för att sitta i kassan.

Med en handdatorlösning går arbetet nästan dubbelt så fort som tidigare menar Apoteket.

10 gånger mindre felplock är utfallet av röststyrningslösningen på Scania.

I Manhattan Scale har BAUHAUS fått ett WMS som ger dem kontroll över hela kedjan och möjligheten att öka kundupplevelsen ytterligare.