Lageranalys Health Check

En lageranalys kan göras utifrån flera syften. Antingen vill man hitta förbättringsområden för att ligga steget före eller så är målet bättre effekt av verksamheten. Det kan även handla om en kommande större förändring, t.ex. en planerad utökning, och en önskan att säkerställa att alla aspekter är med som en check på man har “tänkt rätt”,

Utfallet av en lageranalys ger ofta förslag på enklare åtgärder som kan ge positiva resultat direkt. Men framförallt påvisar analysen på en övergripande nivå vilka områden och processer i lagret som har potential att förbättras, samt ger en indikation på vilka av dessa som ger bäst eller snabbast effekt