Honeywell Disinfectant-Ready Solutions

På lager och distributionscentraler, inom detaljhandel, transport och logistik, vid direktbutiksleverans m.m. delar ofta medarbetarna på IT-verktygen. För att säkra medarbetarnas hälsa och säkerhet rekommenderar hälsospecialister att man inför regelbunden rengöring och desinficering av av dessa enheter.

Som svar på detta introducerar Honeywell en ny familj av produkter med desinfektionsklara höljen (DRH) för allmänt bruk. Dessa produkter är speciellt utformade för att tåla regelbunden rengöring dagligen med desinficerande kemikalier utan att skada utrustningen.