Warehouse Management System

Skulle bättre underlag göra att du fattar mer rätt realtidsbeslut?  Är ditt lagervärde något du vill förbättra? Vill du höja din effektivitet? Maxa din precision? Få nöjdare kunder? Saknar du systemstöd som för att hantera en ständigt föränderlig omvärld? Om så är fallet så kommer du med stor sannolikhet ha mycket nytta av en grundlig systemgenomgång.

Den första fråga du bör ställa till dig själv om du varat ja på ovan frågor är om du verkligen får ut den data du behöver från din nuvarande WMS-lösning.  Och om du får den i rätt tid.

WMS-systemet är själva hjärtat i lager-verksamheten. Rätt WMS ger dig:

  • Förbättrad saldo-hantering tack vare förbättrad precision, kontroll på fyllnadsgrad och kortare orderhanteringstid
  • Strömlinjeformade processer för mottagning och skeppning som underlättar cross-docking och förenklar sistaminuten-justeringar.
  • Optimerad resurshantering för människa och maskin med visning av realtidsprestanda för byggnad, lager, automation och medarbetare
  • Ökad lageromsättningshastighet och orderprocesser som stärker både resultat och kund-nöjdhet
  • Styrka, flexibilitet och skalbarhet och inte minst stöd för automation.

Den snabba tekniska utvecklingen i kombination med ökade krav och förväntningar betyder att du måste anpassa dig fortare och oftare.  Ett noggrant konfigurerat, skalbart system som kan anpassas till dina behov kommer låta dig möte framtiden lönsamt och hållbart.

Våra erfarna WMS-konsulter har specialistkompetens inom supply chain-lösningar baserade på Manhattan Associates teknikplattformar. De hjälper dig med en systemgenomgång så att du ser var du är idag, och viktigast, var du kan vara i morgon. Som GeoPartner till Manhattan Associates har vi på Idnet lång erfarenhet WMS-lösningar inom detaljhandel, e-handel, partihandel och 3PL. Låt oss hjälpa dig att nå dina nyckeltal på det mest hållbara sättet man kan tänka sig.

Vänligen acceptera marknadsförings-cookies för att se den här videon.

Order Nordic har tredubblat sin effektivitet per person i sitt lager, ett utfall som samarbetet med Idnet AB och WMS-systemet Manhattan Scale har stor del i.