Alltid en lösning på lager

Vi erbjuder digitala lösningar som förenklar och förbättra processer för butik och lager. Våra kunder är främst stora och medelstora företag inom retail (shopfloor, e-commerce and warehouse) och industri (warehouse). Gemensamt för dem är en önskan att vara förberedd för framtida utmaningar, vilka de än är, och samtidigt ha processer som är optimerade för här och nu.

Med egna system, branschens ledande tillverkare och vårt intresse för den senaste tekniken hjälper vi våra kunder att förbättra och förenkla vardagen. Tillsammans väljer vi ut de komponenter och teknologier som ger bäst utväxling och som framtidssäkrar verksamheten, från långsiktig strategi till färdig lösning.

Strategiska allianser

Idnet arbetar med de främsta världsledande leverantörerna och uppfyller de högsta nivåerna i deras respektive partnerprogram.

För att uppnå detta måste man ha en bred installationsbas, specialistkompetens och ett nära samarbete med tillverkaren. Eftersom vi arbetar med flera olika tillverkare innebär det att våra kunder inte bara kan lita på att vi kommer att presentera en lösning som är bäst och framtidssäkrad utifrån just deras unika förutsättningar. Våra kunder kan även vara säkra på att vi tar ansvar för helheten.

Hållbarhet. Det enda hållbara.

Vi på Idnet älskar att ta ansvar för det vi levererar. Det vill vi även göra ur ett hållbarhetsperspektiv.  Vår vision är att förenkla vardagen utan negativ påverkan för kommande generationers välmående. Det är något som vi arbetar med på flera olika sätt.

Motorn i hållbarhetsarbetet är vårt engagemang i UN Global Compact – FN:s frivilliga initiativ för hållbart företagande. Initiativet består av tio principer som grundar sig på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om de mänskliga rättigheterna i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption. I Sverige har cirka 320 företag anslutit sig och Idnet blev medlem 2013.

Läs mer om de tio principerna på UN Global Compacts hemsida.

Läs mer om vår Code of Conduct

Så, vad innebär då detta för vår verksamhet?

Rent konkret handlar det att vi ska värna om att alla människor ska må bra, att vi ska vara rädd om vår miljö och att vårt företagande ska bedrivas korrekt och etiskt. Men också att vi arbetar för att flytta fram våra positioner inom initiativets principer.

Det gör vi till exempel genom aktiva leverantörs- och kunddialoger och genom att koppla olika aktiviteter och mål till våra leveranser. Ofta bidrar våra lösningar till en positiv inverkan på våra kunders hållbarhetsmål, såsom minskad miljöpåverkan. Självklart är vi ISO-certifierade.

Vi tar ansvar

Vi tycker att det är viktigt att  bidra till ett bättre och mer hållbart samhälle. Det gör vi på många sätt och en del av detta arbete är samarbeten med och sponsring av organisationer som vi känner lite extra för, t.ex. Team Rynkeby/Barncancerfonden, Jontefonden, Hand in Hand, WWF, SOS Barnbyar och Röda Korset. Dessutom brukar vi stödja Enkronasmatcher och lokala ungdomslag. Vi har även ett samarbete med Ung Företagsamhet, vars verksamhet syftar till att stötta unga entreprenörer.

Vårt producentansvar för elektronik, batterier och förpackningar tas genom anslutning till Elkretsen och FTI.

Vår miljöpolicy

Idnet ska vara en klimatneutral verksamhet. Med detta menas att vi i vårt dagliga arbete alltid ska ha människor och miljö i åtanke. Vår största miljöpåverkan sker genom resor och transporter som vi genomför när vi besöker kunder och skickar iväg och tar emot leveranser. För att bli en klimatneutral verksamhet ska vi;

· hushålla med råvaror, vatten och energi och i första hand välja miljövänligare alternativ, exempelvis förnybar energi.
· omhänderta vårt verksamhetsavfall på ett riktigt sätt.
· följa och bevaka miljömedvetenheten hos våra leverantörer, tillverkare och underkonsulter.
· hjälpa våra kunder i deras miljöarbete.
· skapa medvetenhet hos våra medarbetare.
· kompensera för den negativa påverkan verksamheten har gällande utsläpp av växthusgaser
· uppfylla alla tillämpliga lagar och myndighetskrav.
· arbeta med att ständigt förbättra vår miljöprestanda och förebygga föroreningar i vatten och luft.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.