Alltid en lösning på lager

Vi erbjuder digitala lösningar som förenklar och förbättra processer för butik och lager. Våra kunder är främst stora och medelstora företag inom retail (shopfloor, e-commerce and warehouse) och industri (warehouse). Gemensamt för dem är en önskan att vara förberedd för framtida utmaningar, vilka de än är, och samtidigt ha processer som är optimerade för här och nu.

Med egna system, branschens ledande tillverkare och vårt intresse för den senaste tekniken hjälper vi våra kunder att förbättra och förenkla vardagen. Tillsammans väljer vi ut de komponenter och teknologier som ger bäst utväxling och som framtidssäkrar verksamheten, från långsiktig strategi till färdig lösning.

Strategiska allianser

Idnet arbetar med de främsta världsledande leverantörerna och uppfyller de högsta nivåerna i deras respektive partnerprogram.

För att uppnå detta måste man ha en bred installationsbas, specialistkompetens och ett nära samarbete med tillverkaren. Eftersom vi arbetar med flera olika tillverkare innebär det att våra kunder inte bara kan lita på att vi kommer att presentera en lösning som är bäst och framtidssäkrad utifrån just deras unika förutsättningar. Våra kunder kan även vara säkra på att vi tar ansvar för helheten.

Hållbarhet. Det enda hållbara.

Vi på Idnet älskar att ta ansvar för det vi levererar. Det vill vi även göra ur ett hållbarhetsperspektiv.  Vår vision är att förenkla vardagen utan negativ påverkan för kommande generationers välmående. Det är något som vi arbetar med på flera olika sätt.

Motorn i hållbarhetsarbetet är vårt engagemang i UN Global Compact – FN:s frivilliga initiativ för hållbart företagande. Initiativet består av tio principer som grundar sig på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om de mänskliga rättigheterna i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption. I Sverige har cirka 320 företag anslutit sig och Idnet blev medlem 2013.

Läs mer om de tio principerna på UN Global Compacts hemsida.

Så, vad innebär då detta för vår verksamhet?

Rent konkret handlar det att vi ska värna om att alla människor ska må bra, att vi ska vara rädd om vår miljö och att vårt företagande ska bedrivas korrekt och etiskt. Men också att vi arbetar för att flytta fram våra positioner inom initiativets principer.

Det gör vi till exempel genom aktiva leverantörs- och kunddialoger och genom att koppla olika aktiviteter och mål till våra leveranser. Ofta bidrar våra lösningar till en positiv inverkan på våra kunders hållbarhetsmål, såsom minskad miljöpåverkan. Självklart är vi ISO-certifierade.

Vår miljöpolicy

Vi på Idnet skall använda metoder och kunskaper för att skydda miljön och förbygga föroreningar.

  • Vi beaktar miljöaspekter vid val av utrustning och produkter.
  • Vårt miljöarbete och miljöledningssystem utvecklas genom ständiga förbättringar.
  • Vi källsorterar avfall.
  • Vi ställer krav på miljömedvetenhet hos våra leverantörer, underkonsulter och samarbetspartners.
  • I vårt praktiska miljöarbete deltar alla medarbetare och anlitade underkonsulter. Vi skall uppfylla alla tillämpliga lagar och myndighetskrav samt

Vi tycker att det är viktigt att dela med oss av vår framgång. Det vill vi göra med organisationer som gör gott i samhället och som vi känner extra för. Därför har vi valt att vara sponsorer åt Team Rynkeby/Barncancerfonden, Jontefonden, Hand in Hand, WWF, SOS Barnbyar och Röda Korset. Dessutom brukar vi sponsra Enkronasmatcher och lokala ungdomslag. Vi har även ett samarbete med Ung Företagsamhet, vars verksamhet syftar till att stötta unga entreprenörer.