Integritetspolicy

Denna policy syftar till att du som har kontakt med oss skall få tydlig information om hur vi behandlar personuppgifter i våra processer.
Om du kontaktar oss i syfte att söka eller vill visa intresse för en tjänst eller praktikplats skall du istället läsa vår integritetspolicy för rekryteringsprocessen. 

Ansvar:
Idnet AB (556266-8870) är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara. När du kontaktar oss accepterar du att vi får behandla dina personuppgifter enligt denna policy.

Ändamål:
Personuppgifterna behandlas för att Idnet AB ska kunna sälja och marknadsföra våra tjänster samt uppfylla kund- och leverantörsavtal.

Laglig grund:
Personuppgiftsbehandlingen som vi utför i samband att du har kontakt oss är nödvändig för att vi ska kunna genomföra de processer som föregår ett eventuellt kund- och leverantörsavtal med det företaget du representerar, för att vi skall kunna fullgöra ingångna avtal samt baserat på intresseavvägning i våra sälj- och marknadsföringsprocesser.

Insamling och behandling:
Vår utgångspunkt är att inte samla in och behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet. Enbart personuppgifter kopplat till din yrkesroll samlas in och behandlas. Merparten av de personuppgifter som vi hanterar får vi av dig när du kontaktar oss, t.ex. ditt namn, ditt telefonnummer, din e-post, och din titel. I vissa sammanhang, som vid support och service, kan även IP-adress komma att samlas in och behandlas. Vi kommer också att samla in och behandla data kopplat till din IP-adress när du besöker vår webbsida, vår kundportal och Idnet Concept World. Du kan läsa mer om detta nedan.

Om du använder vår kundportal kommer även ditt användarnamn i denna behandlas. Utöver det kommer vi att behandla uppgifter som du själv registrerar när du t.ex. anmäler dig till ett seminarium, event och nyhetsbrev samt uppgifter från offentliga register.

Vi kommer aldrig att använda dina personuppgifter till annat än det som står i denna policy.

Överföringar:
Dina personuppgifter sparas inom EU/EES i huvudsak.  De kan komma att delas med våra systerbolag inom Lexit-koncernen då vi arbetar tvärfunktionellt mellan bolagen gällande försäljning, marknadsföring, IT-drift, utveckling, teknisk konsultation, support och service.

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till någon av våra samarbetspartners, leverantörer eller underleverantörer, men endast om det behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter i förhållande till dig som kund. Vi lämnar aldrig ut fler personuppgifter än vad som är nödvändigt.

När det krävs enligt lag kan vi behöva lämna ut dina uppgifter till myndigheter och andra organisationer. Vi kan också behöva lämna ut dina uppgifter om det är nödvändigt för att utöva, fastställa eller bevaka våra rättsliga anspråk.

Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till andra företag eller verksamheter för marknadsföringsändamål.

Vi har upprättat personbiträdesavtal i de fall detta är nödvändigt  och vi säkerställer att dina personuppgifter hanteras lagligt och korrekt om de överförs utanför EU/EES-området.

Vår webbsida www.idnet.se använder cookies. Vi använder cookies för att anpassa innehållet och upplevelsen av webbplatsen, tillhandahålla funktioner för sociala medier samt analysera vår trafik. Du kan välja själv vilka typer av cookies du vill ge samtycke till. Lagen säger att vi får lagra cookies på din enhet om de är absolut nödvändiga för att kunna använda den här webbplatsen. För alla andra ändamål krävs ditt medgivande.
Idnet.se använder olika typer av cookies. Vi vidarebefordrar även sådana identifierare och annan information från din enhet till de sociala medier och tjänster som vi använder oss av. Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Du kan läsa mer om detta i vår Cookiepolicy där du ser en fullständig lista över vilka Cookies webbplatsen använder. Även vår kundportal har cookies som används för att kontinuerligt kunna följa upp besöksstatistik och för att underlätta navigering och inloggning.

Om du inte accepterar användning av cookies kan du stänga av dessa i din webbläsare. Delar av webbplatsernas funktioner går då inte att nyttja men de är fortfarande fullt användbara.

Idnet Concept World använder spårningsscripts för att se vad du som besökare klickar på, laddar ner och hur du rör dig mellan de olika delarna. Syftet är att utveckla besökarupplevelsen av Idnet Concept World och det som sparas är dina inloggningsuppgifter.

Dela av våra kontor kan vara kamerabevakade via livestreaming (ljud och bild). Där så är fallet finns tydliga skyltar. Vi vare sig behandlar eller sparar material från kameraövervakning.

Så länge behåller vi dina uppgifter:
Radering, kryptering eller pseudonymisering kommer att ske när uppgifterna inte längre är adekvata eller relevanta för ändamålen  eller på begäran av dig.

Vi sparar uppgifter om dig som kund under den tid som avtalet med dig gäller och under en skälig tid därefter. Det innebär i de allra flesta fall att vi inte sparar dina personuppgifter under längre tid än ett år från och med avtalets upphörande, men under vissa förutsättningar kan vi behålla dina uppgifter under en längre tid än så. Det gäller exempelvis när det krävs enligt lag eller när uppgifterna kan behövas för att fastställa, utöva och bevaka rättsliga anspråk.

Skydd av dina personuppgifter:
Vi vidtar en rad tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, obehörigt röjande, förändring eller förstöring.

Dina rättigheter:
Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, rätt till rättning, radering och invändning mot viss behandling till exempel direktmarknadsföring. Du har också rätt till dataportabilitet och rätt att framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.
För frågor om behandling av personuppgifter kan du kontakta Idnet via e-post privacy@idnet.se