Integritetspolicy

Idnet AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara. Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Vilka personuppgifter samlar vi in och behandlar?

Vi behandlar personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser i våra kundavtal och för att uppfylla lagar.Vi behöver också personuppgifter för en bra upplevelse av denna webbsida och för att kunna ge bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information.
Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och att alltid använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Följande personuppgifter samlar vi in och behandlar:

 • Namn
 • Adress (till din arbetsgivare)
 • E-postadress (jobbrelaterad)
 • Telefonnummer (jobbrelaterat)
 • Titel
 • Användarnamn
 • Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger
 • Innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll

Så här får vi tillgång till personuppgifter

 • När du tillhandahåller oss dem direkt
 • Uppgifter registreras när du fyller i ett formulär på vår webbsida, webbshop och ärendehanteringssystem.
 • När du anmäler dig till våra event, seminarier, nyhetsbrev och andra utskick
 • Uppgifter vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss.
 • Uppgifter från offentliga register

Idnet använder sig inte av några statistikcookies eller marknadsföringscookies på vår webbplats. Däremot kan användandet av webbplatsen innebära att Youtube (Google), Facebook, Linkedin och Twitter sätter tredjepartscookies. Fullständig lista över vilka cookies webbplatsen hittar du här.

Kameraövervakning

Dela av våra kontor kan vara kamerabevakade via livestreamning (ljud och bild). Där så är fallet finns tydliga skyltar. Vi vare sig behandlar eller sparar aldrig material från kameraövervakning.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vår policies, rutiner och arbetssätt är utformade så att personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Våra säkerhetssystem är utvecklade med integritet i fokus för att skydda mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi ett personbiträdesavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Dina rättigheter

Idnet ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. Du har rätt till tillgång, rättelse och radering av dina personuppgifter. Om du vill ha tillgång till dina uppgifter, vill rätta dem eller att vi skall ta bort dem, kontakta privacy@idnet.se.

Du har även rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen , ansvarig tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter i Sverige.