Analyser & förstudier

En analys eller en förstudie kan göras utifrån flera syften. Antingen vill man hitta förbättringsområden för att ligga steget före eller så är målet bättre effekt av verksamheten. Det kan även handla om en kommande större förändring, t.ex. en planerad utökning, och en önskan att säkerställa att alla aspekter är med som en check på man har “tänkt rätt”.
Det kan också vara kända flaskhalsar som behöver tas bort och en önskan att välja rätt processer och teknik för att komma vidare.

Utfall av analyser och förstudier ger ofta förslag på enklare åtgärder som kan ge positiva resultat direkt. Men framförallt påvisar de på en övergripande nivå vilka områden och processer som har potential att förbättras, samt ger en indikation på vilka av dessa som ger bäst eller snabbast effekt. Exempel på Vad vi kan hjälpa till med att identifiera, analysera och utreda:

  • Förbättringsområden
  • Arbetsflöden
  • Teknikval
  • Systemstöd
  • Infrastruktur
  • IT-verktyg
Vänligen acceptera marknadsförings-cookies för att se den här videon.

Coops nya lager i Eskilstuna är ett av Europas största helautomatiserade lager och är byggt med fokus på effektivitet, användarvänlighet och hållbarhet. Här berättar de hur vi hjälpt dem med en förstudie för att ta fram arbetsflöden, teknik och IT-verktyg inför byggnationen.

Vänligen acceptera marknadsförings-cookies för att se den här videon.

Tibnor kände att det var dags att påbörja en digitalisering av arbetsprocesser och flöden på lagret i Köping. Tillsammans med Idnet genomfördes en flödesanalys som bland annat påvisade att man i princip kan korta ner godsmottagningen med ett helt dygn.

Vänligen acceptera marknadsförings-cookies för att se den här videon.

Coop Logistik berättar om sin syn på hållbara produkt- och arbetsflöden, kopplingen till detta med hur utformandet av lagret i Eskilstuna och hur vi på Idnet varit en del i att analysera arbetsflödena för bästa hållbarhet.