Personuppgiftshantering-i samband med rekrytering

Denna policy syftar till du som söker arbete hos oss eller visar intresse för en tjänst skall få tydlig information om hur vi behandlar personuppgifter i vår rekryteringsprocess.

Ansvar:
Idnet AB (556266-8870) är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara. När du kontaktar oss avseende arbete accepterar du att vi får behandla dina personuppgifter enligt denna policy.

Ändamål:
Personuppgifterna behandlas för att Idnet AB ska kunna hantera ansökningar och tillsätta tjänsten.

Laglig grund:
Personuppgiftsbehandlingen som vi utför i samband med rekrytering är nödvändig för att vi ska kunna genomföra den process som föregår ett eventuellt anställningsavtal med dig.

Insamling:
Merparten av de personuppgifter som vi hanterar i rekryteringsprocessen får vi av dig när du kontaktar oss, t.ex. dina kontaktuppgifter, CV, betyg, personnummer och referenser.
Om du går vidare till intervjufasen tillkommer personuppgifter i form av personliga intervjuer som dokumenteras. Efter intervjuer kommer vi att vilja säkerställa din lämplighet via personlighetstester och andra bakgrundskontroller.

Överföringar:
Din ansökan kommer att delas med de anställda som är inblandade i aktuell rekryteringsprocess. De kommer också att delas med de tredje parter som är en del av vår rekryteringsprocess, t.ex. samarbetspartners för administration av ansökningar (Linkedin), genomförande av personlighetstester m.fl. Vi kommer aldrig att använda dina personuppgifter till annat än det som står i denna policy.
Vi säkerställer även att dina personuppgifter hanteras lagligt och korrekt om de överförs utanför EU/EES-området.


Så länge behåller vi dina uppgifter:

Radering kommer att ske när uppgifterna inte längre är adekvata eller relevanta för ändamålet, eller på begäran av dig. Dock behåller vi aldrig uppgifter i mer än 2 år.

Dina rättigheter:
Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, rätt till rättning, radering och invändning mot viss behandling till exempel direktmarknadsföring. Du har också rätt till dataportabilitet och rätt att framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

För frågor om behandling av personuppgifter kan du kontakta via e-post privacy@idnet.se .