Frågor och svar kring omvänd skattskyldighet 

Varför införs denna lagändring?
Syftet med ändringen är, enligt riksdagen, att förhindra omfattande momsbedrägerier som leder till stora skattebortfall.
 

När kommer omvänd skattskyldighet att börja gälla? 
Från och med den 1 April 2021 gäller omvänd skattskyldighet mellan beskattningsbara juridiska personer som är eller ska vara registrerad till mervärdesskatt i Sverige. 
 

Vilka artiklar omfattas?  

  • mobiltelefoner, det vill säga apparater som har tillverkats eller anpassats för användning i ett auktoriserat nät och på särskilt angivna frekvenser, oberoende av om de har någon annan användning eller inte 
  • integrerade kretsanordningar, om dessa inte har integrerats i slutanvändningsprodukter 
  • spelkonsoler, pekdatorer och bärbara datorer. Detta innefattar såväl handdatorer som vissa truckdatorer.
     

Vad innebär den omvända skattskyldigheten? 
Att det är köparen som är skattskyldig vid omsättning av dessa produkter om det sammanlagda beskattningsunderlaget överstiger 100 000 SEK på fakturan. Observera att även ev. frakt inkluderas i beräkningen då det avser samma tillhandahållande!
 

Vad händer om vi fakturera olika typer av produkter, tex mobiltelefoner, accessoarer och pekdatorer? 
Om det sammanlagda fakturavärdet av mobiltelefonerna + pekdatorer etc. överstiger 100.000 kronor inklusive frakt, kommer denna del att faktureras med omvänd moms, medan värdet av accessoarer, som inte omfattas av de nya reglerna, kommer påföras moms.  

Det blir en faktura för allt, med summering i slutet för respektive momsart
 

Om Idnet har fakturerat fel pris alternativt du som kund har returnerat varor. Vad gäller? 
Ev. krediteringar följer alltid den ursprungliga fakturan. Har vi fakturerat med moms kommer vi kreditera med moms. Samt om vi fakturerat med omvänd moms så kommer vi kreditera med omvänd moms.
 

Vad gäller kring delleverans?
Det är alltid värdet vi fakturatillfället som avgör om det blir omvänd moms eller inte. Om du lägger en order på 200 000 SEK, men det sker en delleverans om 60 000 SEK så blir det inte omvänd moms på den delleveransen.
 

Mer information från Skattemyndigheten finner du här:
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2021.1/322354.html#h-Omvand-skattskyldighet-from-1-april-2021-vid-handel-med-mobiltelefoner-integrerade-kretsanordningar-spelkonsoler-pekdatorer-och-barbara-datorer