Hållbara lösningar för en marknad i förändring

Idnet levererar moderna IT-stöd för affärskritiska processer. Det gör att vi kan hjälpa våra kunder att möta dagens utmaningar inom handel och lagerhantering.

Våra köpmönster är i ständig förändring. Dagens konsumenter handlar på ett annat sätt än gårdagens, och förmodligen även morgondagens. Klart står i alla fall att det är företagen med de bästa logistiklösningarna – och med de vassaste IT-stöden för ökad försäljning, marknadsföring och kundlojalitet – som vinner idag. Men också de företag som vågar förändras när förutsättningarna ändas: när allt går snabbare, tekniken blir mer avancerad och kraven på kostnadseffektivitet höjs. Det är inte alltid lätt att hitta lösningen på egen hand. Det är här Idnet kommer in i bilden.

När kunderna kommer till oss vill de ofta ha hjälp med olönsamma processer, sparbeting eller med att byta ut otillräckliga eller omoderna system. Ofta vill de ha en helhetsleverantör som förstår vilka processer som är kritiska, och att förutsättningarna i branschen hela tiden ändras. Men lika ofta har kunden ingen aning om vad de behöver. Då hjälper vi förstås till att lägga pusslet.

Komponenter i lösningarna är:

  • Analyser & förstudier:  Vi erbjuder olika typer av analyser, förstudier och utredningar för att säkerställa optimala flöden och rätt teknik
  • WMS-systemet Manhattan Scale: En logistiklösning som snabbt möter nya behov från marknaden.
  • Autonoma robototar (AMR/AGV) som skapar ett mer effektivt, kostnadseffektivt och säkert lager.
  • Arbetsstationer med integrerade IT-verktyg som både optimerar din Autostore och andra autoflöden och samtidigt förbättrar ergonomin.
  • Elektroniska hyllkantsetiketter som digitaliserar och effektiviserar butiks-och lagerdriften samt ökar kundupplevelsen
  • Smarta applikationer för butik och lager
  • Digitala verktyg och teknik som t.ex. mobila och fasta enheter för streckkoder, QR-koder och RFID, digital signage, informationskiosker, pick-by-voice, pick-by-light m.m.
  • MDM-system som optimerar din mobila klienter
  • Våra service- och support team hjälper våra kunder med olika typer av tekniska problem och frågeställningar, antingen via telefon eller på plats.

Flera av våra kunder har sina siter och butiker utspridda på flera olika världsdelar. Vårt åtagande följer våra kunders utveckling och vi levererar både hårdvara och lösningar globalt.