Trendspaning
05.04.24
Robotar, AI och Framtidens Logistik: Insikter från LogiMAT 2024

Den 21 mars hölls LogiMAT 2024 i Stuttgart, Tyskland – en mässa där de senaste innovationerna inom lagerautomation och logistik presenterades. För att fördjupa sig i den snabbt utvecklande teknologin, och för att identifiera trender som kommer att forma framtidens logistiklandskap, besökte Idnet och Proflow mässan tillsammans. I det här inlägget kan du ta del […]

Trendspaning
07.02.24
Trender från NRF Retails BIG Show 2024

NRF Retails BIG Show är världens mest inflytelserika retailmässa och genomfördes 14–16 januari i New York. Det övergripande temat för året var ”Make IT matter” och som vanligt bestod mässan av en kombination av enorma utställningsytor, otaliga kunskapsseminarier och några mer nischade scener för nya teknologier. Kunskapsseminarierna bjöd på insikter från chefer på några av […]

Trendspaning
15.06.23
”Inclusive regeneration” – hjälp människor att göra hållbara val i vardagen

I två spaningar reflekterar vi kring hur hållbarhetsarbetet inom detaljhandeln utvecklas. Den första spaningen handlade om några av de utmaningar som finns, men också om att digitaliseringen av fysiska butiker är en nyckel till morgondagens hållbara hybridhandel. Den spaningen hittar du här. I denna spaning tittar vi närmare på konsumenternas syn på hållbarhetsfrågor och pekar […]

Trendspaning
17.05.23
Regenerativ retail – hållbarhetsfrågan växlar upp

Hållbarhetsfrågorna inom handeln blir alltmer aktuella. IPCC:s klimatrapporter har tidigare slagit fast sambandet mellan mänskliga aktiviteter och uppvärmningen av planeten och nyligen kom en ny rapport som pekade på att det ser allt mörkare ut att nå det s.k. 1,5-gradersmålet. Den senaste IPCC-rapporten pekar dessutom på behovet av att vi behöver lära oss att hantera […]

Trendspaning
22.02.23
NRF Retails BIG Show, del 2, – om hur nästa generations digitalisering förändrar relationen mellan retailers och konsumenter

Dags för andra delen i vår spaning från NRF Retails BIG Show 2023 och denna gång fokuserar vi på trender som går att skönja i själva konsumentgränssnittet. Nya digitala kanaler och touchpoints utvecklas och växer fram Att en allt större del av köpprocessen idag sker på nätet är ingen hemlighet. Det som nu sker i […]

Trendspaning
01.02.23
NRF 2023 – trendspaning från Retails BIG Show

Efter några år av anpassning till Coronapandemin var NRF Retails BIG Show i New York, världens största och mest inflytelserika detaljhandelskonferens, i år tillbaka i full skrud igen. Temat för året var Breakthrough discoveries.  Vi spenderade tre intensiva dagar på alltifrån kunskapsseminarier, monterbesök i den stora utställningshallen samt utforskning av den speciella ”Innovation Lab”-scenen, kryddat […]

Trendspaning
16.12.22
Skiftena som formar handeln 2023

I årets sista spaning zoomar vi ut och blickar framåt mot nästkommande år. Vilka är de bärande skiftena kring hur konsumenters köpprocesser förändras och hur påverkar det utformningen av fysiska butiker och digitala handelsplatser? Det är utgångspunkten för denna artikel och för att fånga framtidens trender brukar NRF Retails BIG Show, världens största retailkonferens, vara […]

Trendspaning
22.11.22
Konjunkturens påverkan på detaljhandeln -och hur retailers bör tänka för att ta sig stärkta ur krisen

Vintern står som bekant för dörren, men också en ekonomisk vinter stundar genom att Sverige nästa år går in i en lågkonjunktur. Bakgrunden känner de flesta till. Energikrisen har drivit upp priserna på både el och bränsle samtidigt som priserna på en rad andra produkter, inte minst livsmedel, också har ökat. Detta har eldat på […]