Trendspaning
21.09.21
Framtidens last mile och logistik

Det senaste årtiondet har e-handeln successivt vuxit sig allt starkare. Och under pandemin har näthandeln tagit ytterligare utvecklingssprång, inte minst genom utvecklingen av olika former av flexibla leveranser; hämta i butik, hämta vid trottoaren, hämta i box, hemkörning mm. Bekväma konsumenter vänjer sig snabbt vid möjligheten att kunna välja och förväntar sig både snabba och […]

Trendspaning
17.08.21
Dagar, timmar, minuter… Hur snabba kan leveranstiderna bli inom handeln?

Hösten nalkas och människor och företag börjar så smått återvända till vardagen igen. Men frågan är vilken typ av vardag som väntar framöver? I en rapport häromveckan spådde Konjunkturinstitutet att ekonomin kommer att ta ett glädjeskutt under det tredje kvartalet och prognosticerade en BNP-tillväxt på 4,4% för 2021. Även under 2022 förväntas ekonomin fortsätta att […]

Trendspaning
11.06.21
Innovation, ständig förändring och framtiden- vad är en modern innovationskultur?

I en rad artiklar har Idnet spanat kring de förändringar detaljhandeln genomgår och vad detta får för konsekvenser för retailers. Coronapandemin har på många sätt accelererat de förändringsprocesser som fanns sedan tidigare, samtidigt som pandemins varaktighet också skapat nya och bestående förändringar. Det kan därför vara värt att stanna upp och reflektera över just begreppet […]

Trendspaning
24.05.21
Hur den där sista metern kan spela så stor roll

Ni har fått leveranser och skall fylla på era varor ute på butikshyllan. Några i butikspersonalen är nyanställda och butiken kanske är ombyggd. Er leverantör har nästan identiska förpackningar på flera produkter så de är svåra att urskilja. Kanske är det dessutom lite glest i hyllorna och därmed lite extra bråttom. Ja allt detta händer […]

Trendspaning
11.05.21
Framtidens hållbara konsumtion: recycling, upcycling och precycling

Coronapandemin har förändrat människors konsumtionsmönster. En del menar dessutom att pandemin är en förpostfäktning för en större prövning som kommer; den som handlar om förmågan att hantera konsekvenserna av klimatkrisen. Men inget ont som inte för något gott med sig, för pandemin har ökat fokus på hållbarhetsfrågorna och förståelsen för behovet av att bygga upp […]

Trendspaning
06.04.21
Elektroniska hyllkantsetiketter och hållbar tillväxt

Du har sett elektroniska hyllkantsetiketter på varuhyllorna i mataffären under tiotals år och numer hittar vi dem i alla typer av butiker. På displayen har traditionellt den mest basala informationen visats så som pris per styck, kilopris och lite kortare produktinformation. Under de senaste åren har de börjat nyttjas inom allt fler användningsområden inom handeln […]

Trendspaning
30.03.21
Ökat hållbarhetsfokus inom detaljhandeln

Under 2020 växte e-handeln med 40%, en tillväxt som saknar motstycke i historien. Inte ens under e-handelns inledande era i början av 2000-talet var tillväxten så kraftig under ett enskilt år. Den strukturomvandling detaljhandeln genomgår sätter också fokus på frågan hur hållbar handeln egentligen är? Den här spaningen handlar dels om att hållbarhetsfrågan blivit alltmer […]

Trendspaning
09.03.21
Vad väntar runt hyllhörnet?

Vad händer på plockfronten? Ett och annat faktiskt. Eftersom plock i mångt och mycket fortfarande är ett manuellt arbete finns det en hel del man kan göra både när det gäller effektivitet och kvalitet. Och även om alltmer av hanteringen blir digitaliserad dröjer det förmodligen ganska länge innan lagret blir helautomatiserat. Så vad väntar runt […]