Trendspaning
06.04.21
Elektroniska hyllkantsetiketter och hållbar tillväxt

Du har sett elektroniska hyllkantsetiketter på varuhyllorna i mataffären under tiotals år och numer hittar vi dem i alla typer av butiker. På displayen har traditionellt den mest basala informationen visats så som pris per styck, kilopris och lite kortare produktinformation. Under de senaste åren har de börjat nyttjas inom allt fler användningsområden inom handeln […]

Trendspaning
30.03.21
Ökat hållbarhetsfokus inom detaljhandeln

Under 2020 växte e-handeln med 40%, en tillväxt som saknar motstycke i historien. Inte ens under e-handelns inledande era i början av 2000-talet var tillväxten så kraftig under ett enskilt år. Den strukturomvandling detaljhandeln genomgår sätter också fokus på frågan hur hållbar handeln egentligen är? Den här spaningen handlar dels om att hållbarhetsfrågan blivit alltmer […]

Trendspaning
09.03.21
Vad väntar runt hyllhörnet?

Vad händer på plockfronten? Ett och annat faktiskt. Eftersom plock i mångt och mycket fortfarande är ett manuellt arbete finns det en hel del man kan göra både när det gäller effektivitet och kvalitet. Och även om alltmer av hanteringen blir digitaliserad dröjer det förmodligen ganska länge innan lagret blir helautomatiserat. Så vad väntar runt […]

Trendspaning
26.02.21
”Ombyggnad pågår!” – den fysiska butikens roll i framtiden

Detaljhandelns strukturomvandling håller successivt på att förändra synen på den fysiska butikens syfte och roll. Coronapandemin har påskyndat och förstärkt denna förändring, men man bör ha i åtanke att det inte är Coronapandemin som skapat det som i media ofta beskrivs som ”butiksdöden”. Faktum är att det redan innan Coronapandemin pågick en successiv minskning av […]

Trendspaning
03.02.21
NRF Big show 2021- en sammanfattning och analys

Retails BIG Show genomfördes i år i form av en Virtual BIG Show och under sex dagar hölls över hundra föreläsningar om framtidens handel. Konferensen behandlade ämnen som Coronapandemins påverkan på handeln, vikten av ledarskap i turbulenta tider, förändrade konsumentbeteenden, den teknologiska utvecklingen, trender inom leverans och logistik samt den fysiska butikens förändrade roll i […]

Trendspaning
11.12.20
2020 – året då näthandeln blev underhållande och ”upplevelsefierades”

En av de tydligaste trenderna under 2020 är att varumärken under Coronapandemin utvecklat sina D-2-C-strategier (Direct-2-Consumer). Fenomenet är visserligen inte nytt men har förstärkts under året då de traditionella återförsäljarleden inte fungerat som vanligt. Det har gjort att varumärken alltmer experimenterat med både marknadsföring, försäljning och relationsskapande i nya kanaler. Och det allra tydligaste exemplet är framväxten av livestreaming, antingen direkt på hemsidan eller via sociala medier. I och med detta sidsteppar man också delar av den traditionella handelsstrukturen med återförsäljarled, något […]

Trendspaning
19.11.20
Om förändrat vardagsliv och förändrade konsumtionsmönster, post-Corona

Coronapandemin har gjort att människors vardagsliv omprövats i grunden. En stor del av befolkningen har på allvar provat på att jobba hemifrån, genomfört virtuella möten, tvingats tänka över sin konsumtion, sina resvanor både i jobbet och privat och sina sociala sammanhang. Delar av detta kommer så småningom att återgå till hur det såg ut tidigare, medan annat har förändrats för alltid. Frågan är vilka de bestående effekterna blir för detaljhandeln?

Trendspaning
10.11.20
Några tankar om digitalisering och att leva i nuet

När Horatius yppade ”Carpe diem”, ”fånga dagen”, kunde han nog inte i sin vildaste fantasi gissa att denna fras skulle bli ett av världens mest kända citat och något av ett mantra för många. Hur långt kan man dra det? Kan en digitaliseringsstrategi innehålla ett  ”leva i nuet”-perspektiv? Horatius ville med dessa ord uppmana till […]