Trendspaning
17.01.22
Är framtiden redan här?

Så här i början på ett nytt år svämmar medierna över av olika förutsägelser om framtiden. Och tack vare att vi människor har en unik förmåga att både kunna föreställa oss framtiden och planera för den finns ett stort intresse för olika former av profetior. Kommer inflationen att fortsätta och kommer räntorna att börja höjas? […]

Trendspaning
20.12.21
Ho Ho Ho…. 2022 står för dörren

Det lackar mot jul och det är tid att summera ännu ett händelserikt år. Pandemin har på olika sätt fortsatt att prägla detaljhandeln och förändringstrycket de senaste två åren har verkligen varit stort. Förutom de direkta effekterna av pandemin har utmaningar runt leveranskedjor och förändrade konsumentbeteenden präglat förutsättningarna för handelns aktörer. Vi vill med den […]

Trendspaning
29.11.21
Metaverse på allas läppar

Tidigare i höstas berättade Mark Zuckerberg att Facebook skulle byta namn till Meta och anställa runt 10 000 personer för att bygga ett Metaverse. Sedan dess har Metaverse blivit modeordet nummer ett bland både techbolag, mediebolag och retailers. Företag som Microsoft, Nike, Apple, Disney och Netflix har alla följt i Facebooks fotspår genom att öppet berätta […]

Trendspaning
26.10.21
”Metavending” – är automatiserade butiker framtiden för handeln?

I den förra spaningen reflekterade vi kring hur butiker utvecklas som hubbar för lokal mikrofulfillment. I denna spaning analyserar vi det framväxande begreppet ”Metavending” som handlar om hur delar av den fysiska handeln automatiseras alltmer och hur nya butiksformat växer fram i kölvattnet av detta. Den moderna handeln är under kraftig utveckling och handlar i […]

Trendspaning
21.09.21
Framtidens last mile och logistik

Det senaste årtiondet har e-handeln successivt vuxit sig allt starkare. Och under pandemin har näthandeln tagit ytterligare utvecklingssprång, inte minst genom utvecklingen av olika former av flexibla leveranser; hämta i butik, hämta vid trottoaren, hämta i box, hemkörning mm. Bekväma konsumenter vänjer sig snabbt vid möjligheten att kunna välja och förväntar sig både snabba och […]

Trendspaning
17.08.21
Dagar, timmar, minuter… Hur snabba kan leveranstiderna bli inom handeln?

Hösten nalkas och människor och företag börjar så smått återvända till vardagen igen. Men frågan är vilken typ av vardag som väntar framöver? I en rapport häromveckan spådde Konjunkturinstitutet att ekonomin kommer att ta ett glädjeskutt under det tredje kvartalet och prognosticerade en BNP-tillväxt på 4,4% för 2021. Även under 2022 förväntas ekonomin fortsätta att […]

Trendspaning
11.06.21
Innovation, ständig förändring och framtiden- vad är en modern innovationskultur?

I en rad artiklar har Idnet spanat kring de förändringar detaljhandeln genomgår och vad detta får för konsekvenser för retailers. Coronapandemin har på många sätt accelererat de förändringsprocesser som fanns sedan tidigare, samtidigt som pandemins varaktighet också skapat nya och bestående förändringar. Det kan därför vara värt att stanna upp och reflektera över just begreppet […]

Trendspaning
24.05.21
Hur den där sista metern kan spela så stor roll

Ni har fått leveranser och skall fylla på era varor ute på butikshyllan. Några i butikspersonalen är nyanställda och butiken kanske är ombyggd. Er leverantör har nästan identiska förpackningar på flera produkter så de är svåra att urskilja. Kanske är det dessutom lite glest i hyllorna och därmed lite extra bråttom. Ja allt detta händer […]