MQ

Kundcase

MQ

MQ är en av Sveriges ledande varumärkeskedjor. Genom en mix av egna och externa varumärken erbjuder företaget både herr- och damkläder med hög modegrad. Alla produkter ”crossdockas” på centrallagret innan de levereras ut till någon av de 115 butikerna i Sverige eller sex butikerna i Norge. Allt eftersom varorna säljs i butik skickas lagervolymen ut till de butiker som har behov av påfyllnad. Stora butiker får leverans av påfyllnadsorder sex gånger i veckan, de små butikerna 3–4 gånger i veckan.

 

En organisation av MQ:s storlek behöver ha konstant koll på hur varuflödet ser ut, därför är en fungerande inventering vital för verksamheten. När MQ såg över sin inventeringslösning såg man att den på många sätt var bristfällig med gammal programvara och att det gick för lång tid mellan varje inventeringstillfälle. Idnet fick uppdraget att modernisera systemet. Resultatet blev en enkel och användarvänlig Idnet Retaillösning, byggd för att kunna utökas vid behov.

Idnet Retail är standard i varje butik. På så vis kan inventeringen ske fortlöpande över året och även för specifika varugrupper, någonting som sparar både tid och pengar på sikt. En bra inventeringslösning ska självklart också göra personalens jobb lättare. Tack vare den användarvänliga designen och de tydliga stegen i programmet går det lätt att använda handdatorn rätt.

– Det är inte bara för butikspersonalen som vardagen blir enklare. För oss på IT-avdelningen är den nya lösningen enklare att hantera och supporta. Dessutom loggas all information, vilket gör det enkelt att spåra händelser, säger Joakim Hämäläinen.

På sikt kan fler funktioner läggas till fortsätter Joakim Hämäläinen:

– Med Idnets lösning är vi inte låsta till ”bara” inventeringsfunktionen. I framtiden skulle det till exempel kunna bli aktuellt att lägga till en funktion för scanning av inleveranser av kollin.

– Vi är väldigt nöjda med lösningen. Man tänker knappt på den vilket är ett bevis på att den fungerar, avslutar Fredrik Rübne, IT-chef på MQ.

Kundcase